Business Partner Alert: Polish distributors for electric workstations

Finnish electric workstations producer is looking for Polish distributors

Finnish producer of electric workstations is looking for Polish distributors to support product entry to Polish market, sales and deliveries in educational, avionics, manufacturing and automotive industries.
For more details please contact hivemind@hivemind.fi

Fiński producent elektrycznych stacji roboczych poszukuje dystrybutorów zainteresowanych wprowadzeniem produktu na rynek polski, wspieraniem sprzedaży i dostaw w branży edukacyjnej, awioniki, produkcyjnej i motoryzacyjnej. Więcej informacji na hivemind@hivemind.fi