Business Partner Alert: Polish producers of machinery components

Finnish agricultural machinery producer is looking for Polish components producers

Finnish agricultural machinery producer is looking for Polish partner interested to produce selected metal components for its machinery.
For more details please contact hivemind@hivemind.fi

Fiński producent maszyn rolniczych poszukuje partnerów produkcyjnych do wykonania wybranych metalowych komponentów maszyn. Więcej informacji na hivemind@hivemind.fi