Business Partner Alert (URGENT): Polish company with excavator drivers

URGENT! Finnish company is looking Polish company with excavator drivers

Finnish company and his Estonian contractor are looking for Polish subcontractor company capable to support the proejct with excavator drivers.
For more details please contact hivemind@hivemind.fi or call +358 400503966

Fiński klient i jego estonski wykonawca poszukuje doswiadczonego polskiego partnera projektowego zainteresowanego wsparciem projektu operatorami koparek oraz podobnymi czlonkami zalogi.
Więcej informacji na hivemind@hivemind.fi lub tel +48 661106850